i bedriftenInfoMellomoppgjørtariff

Enighet i årets mellomoppgjør!

Etter 13 timers bistandsforhandlinger torsdag 25. mai ble det oppnådd enighet på EL og IT Forbundets avtale for OneCo Networks.

Arbeidstakere i stillingsgruppe 1 – 2  og 3 med årslønn på kr 490 242 eller lavere får et generelt tillegg på kr 26 475,- inklusive A del tilleggene.

De andre i stillingsgruppene 1 – 2  og 3 som ikke omfattes av lavlønnstillegg gis samlet generelle tillegg på kr 21 625,- dog med en sikring slik at arbeidstakere i stillingsgruppene 1, 2 og 3 ikke skal komme under 5 % økning. Dette gir medlemmene i disse gruppene et tillegg på mellom 5% og 6,4%.

Ansatte i stillingsgruppe 4 gis et generelt tillegg slik at de er sikret 5 % økning. Ansatte i stillingsgruppe 5 reguleres i tråd med overenskomstens del B, § 4.2.

EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg har bestått av Dag Nysæter, Knut Hamletsen og Reidunn Wahl. Fra LO Stat deltok Sissel Hallem. På andre siden av bordet deltok 4 representanter fra bedriftens ledelse og 3 representanter fra Spekter.

Resultatet skal nå godkjennes sammen med de andre avtalene i område 9.

– Vi kom ikke helt i mål med alle våre krav, men vi fikk et godt resultat for de 189 med årslønn under 490 242,- samt at vi fikk til sikring for alle medlemmer i gruppe 1,2,3 og 4 slik at ingen kommer under 5 % lønnsøkning, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. Rammen for oppgjøret er i tråd med frontfaget.

Reidunn Wahl, Forbundssekretær EL og IT Forbundet

– Vi er fornøyd med at vi videreførte strategien LO hadde om å opprettholde kjøpekraften for våre medlemmer og gi et løft til de lavtlønte, sier nestleder i OneCo-klubben Knut Hamletsen.

Knut Hamletsen, Nestleder Klubb OneCo Networks

OneCo Networks er blant de største teleentreprenørbedriftene i Norge, med ca 1200 ansatte. Selskapet bygger og vedlikeholder mobil- og bredbåndsnettet til blant annet Telenor og Telia. OneCo Networks er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

%d