Tariff

Her ligger tariffavtalen, som omfatter de som er ansatte i OneCo Networks. Det denne avtalen inneholder er blant annet arbeidstid, hvor mye lønn man skal ha, fritid, overtidsbetaling, direktemønstring osv. Vår tariffavtale er delt opp i 2 deler. Den ene heter A-delen, som er felles for alle bedrifter som er den del av arbeidsgiverforeningen Spekter. B-delen, er den lokale avtalen. Det er den som kanskje er mest interessant for de som lurer på hva man har krav på når det kommer til lønn og arbeidstid.

Her ligger Hovedavtalen. Det er den avtalen som LOstat og Spekter har forhandlet frem. for å ta den lange historien og gjøre denne kort: Det er denne avtalen som gjør at vi ikke kan streike i hytt og gevær, men blir en slags regelbok for hvordan OneCo Networks og EL og IT skal samarbeide. Vi bruker denne avtalen veldig aktivt for å kreve å være med på diverse organisatoriske endringer i bedriften, og når bedriften vil gjøre endringer som kan påvirke den enkeltes arbeidshverdag. Denne sørger også for at de tillitsvalgte får fri for å skolere seg i lover og regelverk.