EKOMElektronisk KommunikasjonInfoNasjonal Kommunikasjonsmyndighetnyheter

Bedre tilgang i bredbåndsnettet

Altibox åpner bredbåndsnettet sitt for andre aktører. — Det er bra for bredbåndskundene i Norge, og vi forventer at flere følger etter.  

Det sier Pål Wien Espen som er direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Han sier Nkom lenge har oppfordret bransjen til å se på løsninger som gir bredbåndkundene flere valgmuligheter. 

— Valgfrihet er viktig for et velfungerende marked. Det er gledelig at bransjen nå selv ser at en åpning av nett er en bærekraftig modell både for virksomheten selv og for samfunnet. Vi er trygge på at kundene vil foretrekke bredbåndsleverandører der de selv kan velge leverandør av internett- og TV-tjenester. 

Direktør Pål Wien Espen

Nkom arbeider nå med en analyse av bredbåndsmarkedet der forslag til ny regulering etter planen skal sendes på høring før sommeren. Espen mener det er bra at Altibox nå går foran og viser vei for de øvrige aktørene i bransjen.  

— Vi som myndighet ønsker ikke å regulere mer enn det som er nødvendig for å sikre gode tjenester til forbrukere. Dersom virksomheter åpner nettene sine, kan det bidra til at aktører med sterk lokal eller regional markedsposisjon unngår detaljregulering fra Nkom. Det kan også føre til at samfunnet bruker ressurser på å bygge ut høykapasitetsbredbånd der det er dårlig dekning i dag, i stedet for at det bygges dobbelt i byer og tettbygde strøk. 

https://nkom.no/aktuelt/bedre-tilgang-i-bredbandsnettet

%d