Uncategorized

Felles aksjonsdag mot ran av offentlig tjenestepensjon

Det ble i dag avholdt et stort møte i Oslo med tillitsvalgte blant annet fra Postkom, mange EL&IT klubber med medlemmer utgått fra Televerket,Sporveiene i Oslo,Arbeidsmannsforbundet (Mesta),Arkus og representanter fra “Forsvar Offentlig pensjon”. Tema for møtet var å drøfte muligheten for en felles aksjonsdag mot lovforslaget, prop 107 L.
Møtet var samstemmig i at dette var en målsetting og deltakerne dro tilbake til sine miljøer for å drøfte dette videre.
Stein Stugu, DeFacto, innledet på møtet. Han hadde fredag 14.mai en kronikk i Dagbladet om temaet. Du kan lese kronikken her: Kronikk av Stein Stugu

Legg inn en kommentar

%d