pensjon-AFP

Pensjonskonferanse bekrefter mistanke om tap

“Forsvar offentlig pensjon” sin konferanse i Oslo i går, bekreftet at regjeringens prop 107 L innebærer at de i privat sektor som kommer fra offentlig sektor, vil miste opptjente rettigheter i Statens Pensjonskasse.

Dette skjer i hovedsak på to måter:

1) Samordningsreglene endres slik at indeksreguleringa spiser opp opptjente rettigheter, forventa tap er 12 – 13 000 pr år, 1000 kr pr. måned, for de som er sånn passe gjennomsnittlige.

2) Tap av oppsatt pensjon som resultat av samordning med NY privat AFP. I grove trekk betyr dette siste punktet at folk på vanlige inntekstnivåer (under 390 000) mister alle oppsatte rettigheter. Fra et nivå på gj.snittlig 67,4 % i pensjon i 2010 blir det med nytt system fra 2011 51,4 % i pensjon gjennom bortfallet av de oppsatte rettighetene.

Vil du lære mer om dette, så les notater som ligger på siden “avtalefestet pensjon”

Legg inn en kommentar

%d