pensjon-AFP

Klubbstyret har vedtatt politisk streik mot prop 107 L

3.juni blir det politisk streik i Relacom mot lovforslaget som vil ta fra våre medlemmer opptjent pensjon i Statens Pensjonskasse. Streiken vil starte kl. 11.00 og vare til 13.00. Klubbstyret gjorde vedtak om dette tirsdag, etter møte med andre tillitsvalgte, som også har medlemmer utgått fra offentlig sektor. 3.juni er fastsatt som aksjonsdag for alle. Dagen vil markeres med arrangement utenfor Stortinget. Roar Flåthen er invitert til å holde appell.
Det blir medlemsmøte i Oslo onsdag 26.mai kl.16.30 om saken.

Klubben har også startet en underskrifttskampanje som vi håper at dere vil spre til flest mulig via mail og Klubbavisa. Trykk på lenken under og skriv deg på. Dette bør gjøres innen 2.juni. Vi har dårlig tid og dette er viktig for mange av våre medlemmer. Sett i gang!
underskriftskampanjen

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: