Infokurs og konferanserpensjon-AFPtariff

Landstariffkonferansen for IKT og Spekterbedrifter 2023

Den 8. til 10. november arrangerte EL og IT Forbundet en av høstens 3 landstariffkonferanser for IKT- og Spekter bedrifter. OneCo Networks er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og dermed er det denne konferansen vi skal delta på.

For de som følger nøye med på organisasjonen så kan man se til bedrifter tilsvarende vår bransje, hvor blant annet Eltel også har tariffavtale. Forskjellen på oss og de er arbeidsgiverorganisasjonen. På lik linje som de ansatte har egne fagforeninger, har bedriftene sin egen. Eltel er organisert i NHO og går på en annen tariffavtale enn oss. Vi er såpass heldige at vi har vår egen tariffavtale og dermed er det også vi som forvalter og bestemmer hva vi skal kreve, uavhengig av hva andre tariffbedrifter måtte mene. De sammenlignbare bedriftene går stort sett på landsoverenskomsten for elektrofagene (også kalt LOK), og der mener vi at det er ett sted rundt 15.000 medlemmer pluss/minus. Det betyr at de har en litt annen logistikk, og denne avtalen har sin egen landstariffkonferanse.

På konferansen som vi har deltatt på, har det vært ca 20 som deltok fra klubben i bedriften. Vi la merke til at klubben har aktivitet selv om vi ikke nødvendigvis var veldig synlige på talerstolen, så synes vi form av annet arbeid som gjøres. noen av oppgavene som ble tildelt under møte var blant annet dirigent og sekretær, hvor klubben hadde 1 representant på hver av de. Som møteleder alle 3 dagene var klubbleder Are Bergli Heier, samtidig som at Vara Hovedverneombud Jan Håvard Gjørlihagen var sekretær og hadde ansvar for å skrive protokollen. Samtidig ble Knut Hamletsen valgt inn i valgkomite for forhandlingsutvalg Spekter og valgkomite for arrangementskomite og Koordinerende tariffutvalg IKT. Dag Nysæter ble valgt inn i redaksjonskomiteen som skal bearbeide alle innkomne forslag.

Fra Venstre: Anne Kari Mentzoni, Are Bergli Heier, Marius Ødegårdstuen, Jan Håvard Gjørlihagen, Renata Les, Sondre Risbakken, Per Henry Røttum, Erik Holst, Dag Nysæter, Kamilla Lomøy, Inge Hvitås, Thomas Trana

Fra Venstre bak: Bjørn Markus Karlsen, Anbjørn Marvik, Øyvind Kaasin, Stian Rogn, Carl Ravndal, Kenneth Hasselstrøm

Knut Hamletsen var i møte m/valgkomiteen under bilde og var ikke tilstede

Landstariffkonferansen hadde ett spennende program med variert innhold av fra innledere som ga grunnlag for videre diskusjon. Dag 1 var det innledning fra blant annet NUPI om sikkerhetspolitikken, NSM om sikkerhet og Datatilsynet om rettigheter rundt overvåking.

Dag 2 var temaet selvet hovedoppgjøret og det ble innleder fra Forbundslederen, 2. nestleder i Handel og Kontor og LOstat. Videre var det gruppearbeid hvor man satt sammen etter overenskomstområder, hvor klubben fikk samle seg og ta en skikkelig diskusjon rundt punktene i overenskomstens A-del. A-delen for de som ikke har erfaring med disse begrepene er den første halvdelen av boka som blir utsendt annethvert år til lokasjonene til bedriften. Den foretar seg retten til AFP, 5. ferieuka og diverse overordnede rettigheter. B-delen, som er mest relevant for de fleste foretar seg selve arbeids- og lønnsvilkårene i bedriften. det er den andre halvdelen.

Dag 3 gikk på forberedelser og stemming over alle innkomne forslag. Landstariffkonferansen gikk i år inn for at det skal være ett forbundsvist oppgjør, ikke samordna. For den enkelte betyr det at dersom LO også går for forbundsvist, vil ikke AFP være en del av hovedoppgjøret 2024.

Dagens reformerte AFP løsning mener klubben vil være en dårlig løsning for våre medlemmer, men vi har forståelse for at det er mange medlemmer i LO-systemet som står i fare for å miste retten til ytelsen slik som den er i dag. Men, slik som den ligger idag mener vi det vil være en tydelig svekkelse for våre medlemmer i klubben. Dermed står det igjen noen hovedpunkter, og EL og IT Klubben mener at hovedoppgjøret 2024 i all hovedsak må bestå av penger, slik at våre medlemmer kan takle prisveksten og renteøkningene.

Og da gjenstår det for våre medlemmer til syvende og sist: er det noe du ønsker inn i vår B-dels overenskomst så må det sendes inn forslag til neste årsmøte!

Forhandlingsutvalget som ble valgt til de sentrale forhandlingene i Spekter er:

  • medlem: Are Bergli Heier – OCN
  • medlem: Anne Kari Mentzoni – OCN
  • medlem: Jakob Ness – Norsk Helsenett
  • medlem: Jens Christian Schou Knutsen – Sykehuspartner
  • medlem: Roar Skogøy – Nordland Sykehuset
  • 1. vara: Renata les – OCN
  • 2. vara: Morten-Christian Bernson – Helsevest IKT
%d bloggere liker dette: