i bedriftenInfonyheter

Vedr. retningslinjer for kjøretøy

Det er mandag avholdt ett møte med bedriften rundt de nye skattereglene, sjåføravtale og kjøretøypolicy

Det har ved tidligere anledning vært drøftet behovet for at kjørebøkene må bli enda med detaljerte, slik at de faktisk overholder skattereglene. Klubben har den holdningen at regler og lovverk må overholdes og vi har vært delaktige i prosessen som startet i 2020. I 2022 var vi for øvrig enige om ny kjøretøypolicy og ny avtale, som senere har blitt en konsernfelles policy og avtale.

Møte som ble avholdt diskuterte vi problemstillinger som har dukket opp, blant annet at Elektro satt ned stans av signeringen rundt sjåføravtalen. på dette tidspunktet var ca 20 av bedriftens tillitsvalgte på en en konferanse som er forberedende for tariffoppgjøret 2024. løsningen ble å oppfordre til å avvente signering til vi fikk tatt en gjennomgang og sett hva som er utfordringene. Klubbleder og nestleder har tatt en gjennomgang og fått tilbakemeldinger på at det er en del formuleringer som ikke er presise nok, som gir rom for tolkning. Samtidig, så er det en del trøbbel med å få dette til å fungere i praksis og man er bekymret for at man blir økonomisk belastet ved å ikke klare å koble alle turer mot en ordre. Det tar vi med oss i den videre diskusjonen. Mesteparten av mandagen har blitt brukt på å ta imot innspill og klager.

Til oppfordring: fortsett og gi oss tilbakemeldinger!

Følgende punkter ble notert utifra møtet:

  • Det settes ned en partsammensatt pilotgruppe
    • Gruppen skal foreta en oppsummering av piloten
    • skal vurdere tiltak ut i fra en brukerundersøkelse
  • Vi skal ta problemer hver uke fremover for å bli enige om hvordan fortløpende utfordringer skal løses.
  • løsningen skal inneholde minst mulig administrasjon for den enkelte
  • må være enkelt å jobbe på flere ordre samtidig
  • sjåføravtalen skal gjennomgås

Det er viktig at kjørebøkene inneholder tilstrekkelig dokumentasjon slik at den enkelte ikke blir skyldig skatteetaten for bruken av kjøretøyene som er til disposisjon i arbeidstiden. Men, det er også viktig for oss at det skal være enkelt og slik at det ivaretar den enkeltes personvern.

%d bloggere liker dette: