kurs og konferansernyheter

NKOM presenterer ekomstatistikken for 2022


Bli med på nettmøte 25. mai klokken 1100 når NKOM presenterer tall og analyse for EKOM-året 2022.

De skal blant annet snakke om:

  • Hvordan ser markedsituasjonen ut?
  • Hvordan har investeringsviljen i 5G nettet utviklet seg?
  • Hvilke teknologier er under utvikling?
  • Bruker vi forbrukermakten vår i tilstrekkelig grad?
%d