InfoMellomoppgjørtariff

Spekter-oppgjøret – kort forklart

Forklaring av Spekteroppgjøret

Lønnsforhandlingene består av flere faser. Her kommer en kort redegjørelse på hva innholdet er, og hvordan prosessen ser ut fra start til slutt

Fase 1 – Sentrale forhandlinger:

Fase 1 forhandlinger er det vi kaller for sentrale forhandlinger og forhandles mellom Spekter og LOstat. For de som er godt kjent med tariffavtalen på bedriften så er den todelt. Den første halvdelen av tariffavtalen er A-delen, altså den delen av tariffavtalen som gjelder alle bedrifter som er organisert i Spekter og har en tariffavtale. B-delen, som er den lokale delen forhandles først i Fase 2, når Fase 1 er ferdigstilt.

Fase 2 – Lokale forhandlinger:

Fase 2 er de lokale forhandlingene. Her forhandler man på bedriften om lønn eller andre forhold. I år er det mellomoppgjør og da er det kun snakk om økonomi. Dersom man ikke kommer til enighet under de lokale forhandlingene går man videre til det vi kaller Fase 2b, eller også kalt bistandsforhandlinger

Fase 2 -Bistandsforhandlinger:

Neste steg i Fase 2 er det vi kaller for Bistandsforhandlinger. Enkelt forklart er dette lokale forhandlinger på bedriften, men med bistand fra organisasjonene. Her skal forhandlingsutvalgene få hjelp fra sine organisasjoner til å bli enige i de lokale forhandlingene, og man forhandler sammen, med hovedorganisasjonene tilstede.

Fase 3 – avsluttende sentrale forhandlinger:

Dette er ett steg videre fra de lokale forhandlingene. Det forhandles fortsatt, men forhandlingsutvalgene møter ikke hverandre direkte, men blir representert av hovedorganisasjonene. Her er det kun de som møtes og tar diskusjonene og prøver å finne løsninger på hvordan partene skal komme til enighet. Dette er siste mulighet å bli enige før man havner hos riksmekleren.

Riksmekleren:

Siste mulighet for å bli enig før man evt. går ut i en konflikt(streik). Alt som skjer i møte med riksmekleren blir taushetsbelagt, og det er straffbart å videreformidle informasjon og ting som blir sagt. Dette for at man skal kunne forhandle mye friere uten at det skal slå tilbake på den enkelte organisasjon, bedrift eller fagforening. Fristen for forhandlingene blir ofte satt til midnatt, men stort sett forhandler man på overtid for å unngå at det skal bli en konflikt.

%d bloggere liker dette: