i bedriftenInfoMellomoppgjørtariff

Enighet i de sentrale forhandlingene

LOstat og Spekter ble mandag 24. april enige om årets sentrale tillegg, såkalt A-delen.

Årets sentrale oppgjør gikk tradisjon tro ikke til streik. Det betyr at vi i år også har streikerett på lokalt oppgjør. LOstat har fremforhandlet ett resultat som skal styrke de lavtlønte, og i år har de satt lavtlønnsgrensen til 490.242,-. Dette betyr at en vesentlig stor andel av vår medlemsmasse vil få tildelt lavtlønnstillegg.

Det er fremforhandlet følgende resultat:

  • 7,5kr/t, 14625kr i året
  • lavtlønnstillegg: 3kr/t, 5850,- i året

Dette betyr at de under lavtlønnsgrensen allerede er garantert ett tillegg på nærmere 20.000kr i året.

LOstat hadde også som krav at det skal settes ned ett utvalg som skal se på hjemmekontorbruken i Spekter-virksomhetene. Dette ble det gjennomslag for.

– I motsetning til den tvungne situasjonen under pandemien, kan hjemmekontor bli en normalsituasjon for flere ansatte. Dette er forhold som reiser ulikeproblemstillinger. Derfor krevde LO Stat at det skal gjennomføres et partsarbeid for å kartlegge ulike sider ved bruk av hjemmekontor fram mot hovedoppgjøret i 2024. Jeg er glad vi fikk gjennomslag for dette, sier Olsen i en pressemelding.

Fristen for å være ferdig med det lokale oppgjøret, altså forhandlingene som foregår på vår bedrift er 16. mai. kl. 12.00. Bistandsforhandlinger skal varsles fortløpende.

%d bloggere liker dette: