Info

Årsmøte og hedersgave

12. og 13. april ble det avholdt årsmøte i den landsomfattende klubben OneCo Networks

Den 12. og 13. april var det duket av for årsmøte, hvor hele 33 delegater fra landet rundt deltok. Disse delegatene har fått tildelt noe av det viktigste arbeidet som gjennomføres årlig, og det er å bli orientert om jobben som er gjort det siste året, samt og vedta forslag til lønnskrav til årets mellomoppgjør.

Vanligvis har det pleid å være Knut Hamletsen som har hatt lederklubba, og styrt møtet som dirigent, men i år ga vi ansvaret til ungdomsrepresentanten Kenneth Hasselstrøm. gjennomføringen av møtet gikk knirkefritt.

som tidligere år inviterer vi ledelsen til å holde en innledning og svare på spørsmål. Siden forrige årsmøte har vi fått 3 nye administrerende direktører, og 1 ny HR direktør. Dette betyr at ledelsen som møtte var relativt fersk. Uansett så synes vi det alltid er positivt at medlemmene på årsmøte får anledning til å spørre om saker som er viktig for dem direkte til ledelsen, selv om noe kanskje er vanskelig å svare på, på stående fot.

bildet er tatt i en av pausene. det var 33 delegater på årsmøte.

Foto: Are Bergli Heier

Sakene som har vært oppe til behandling er Årsmeldingen, økonomi og valg. Men, noe av det viktigste for våre medlemmer som blir jobbet med på årsmøte er forslag til lønnsforhandlingene. årets forhandlinger forventes å bli krevende, da prisveksten er satt til 4,9% og LO forventer en reallønnsvekst for alle medlemmer. dvs at ramma skal være fra 5% og oppover. Dette betyr at det er en del penger det skal snakkes om i forhandlingene. Årets krav og vedtak mener vi kommer til å synligjøre vårt standpunkt.

Så nå er det bare å vente på at streiken i LO blir ferdig slik at vi kan kreve vår del av kaka!

Når det kommer til valg, har det ikke vært store endringer. Øystein Christophersen har gått av med pensjon, og går naturligvis ut av valgkomiteen. i den anledning takker klubben både Øystein (Oslo/Akershus) og Arild Auestad (Rogaland) som var på sitt siste årsmøte for jobben de har gjort både i regi av klubben, men også valgkomiteen de siste årene. Valget ble vedtatt som følgende:


Klubbstyret:

 • Leder: Are Bergli Heier
 • Nestleder: Knut Hamletsen
 • Sekretær: Dag Nysæter
 • Kasserer: Anne Kari Mentzoni
 • 1. Styremedlem: Maja Lind Arntzberg
 • 2. Styremedlem: Karl Tore Nordheim
 • 3. Styremedlem: Anbjørn Marvik
 • 4. Styremedlem/Ungdomrepresentant: Sondre Risbakken

Vara:

 • 1. vara: Bjørn Markus Karlsen
 • 2. vara: Ragnhild Rygh
 • 3. vara: Renata Les
 • 4. Vara: Per Henry Røttum
 • personlig vara ungdomsrepresentant: Sebastian Casas Arango

Kontrollkomite:

 • Egil Ove Holte
 • Øyvind Kaasin

Valgkomite:

 • Jan Håvard Gjørlihagen
 • Kamilla Holte Lomøy
 • Sondre Risbakken
 • Kenneth Hasselstrøm

Klubbleder Are Bergli Heier har over en lengre periode hatt en sideprosjekt i tillegg til klubbens ordinære oppgaver. Under middagen til årsmøte kom det en liten overraskelse for tidligere hovedtillitsvalgt Øivind Juul Schjetne. Han startet sin tillitsvalgtkarriere i 1973, og da han avsluttet sin tillitsvalgtkarriere har han vært tillitsvalgt i ikke noe mindre enn 50 år! I den forbindelse har det vært lagt ned en del jobb, for å få ned en CV og søke EL og IT Forbundet om at Øivind skulle få tildelt denne gaven. Forbundsstyret godkjente søknaden, og klubben startet dermed den store oppgaven med å finne ut av hvordan dette skulle gjøres. Vi ønsket dermed at årsmøte til klubben var rette plassen og gjennomføre overleveringen. Alternativet var landsmøte, som for så vidt ville vært hyggelig, men lite personlig. Ekstra hyggelig var det at leder av forhandlingsavdelingen, Bjørn Fornes tok turen innom årsmøte for å personlig overlevere gaven!

Klubben gratulerer og takker Øivind Juul Schjetne for sitt arbeid han har lagt ned og ønsker han lykke til i sin pensjonisttilværelse.

Leder av forhandlingsavdelingen i EL og IT Forbundet, Bjørn Fornes overrekker hedersgaven til Øivind Juul Schjetne

Øivind Juul Schjetne med hedersgaven

%d