Infonyheter

Lovregulering av telekommunikasjonsmontørfaget

– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de torsdag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.

Torsdag møtte Forbundssekretærene Are Solli, Geir Ove Kulseth og Hovedtillitsvalgt i OneCo Networks Are Bergli Heier, statssekretær i kommunal og distriktsdepartementet Gunn Karin Gjul. Bakgrunnen for at EL og IT Forbundet har bedt om møte med departementet er at Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har informert om at de skal revidere autorisasjonsforskriften.

Fra Venstre: Gunn Karin Gjul, Are Solli, Are Bergli Heier, Geir Ove Kulseth

– Telekommunikasjon er bærebjelken i vårt moderne samfunn, derfor er det viktig at vi stiller klare krav til de som bygger og vedlikeholder EKOM-nettet, sier Geir Ove Kulseth, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet er av den klare oppfatningen av at Teleentreprenørbransjen er av samfunnskritisk karakter med bakgrunn i digitaliseringskulturen som er i Norge. Denne infrastrukturen er det svært viktig at vi ikke slipper de ufaglærte til, da det kan sette sikkerheten, liv og helse i fare. Vi ønsker at faget skal reguleres på lik linje med blant annet elektriker- og energimontørfaget.

– Under møtet overleverte vi brevet med våre krav, der vi ber om at utredningsarbeidet starter så fort som mulig. Vi opplevde møtet som konstruktiv og vil holde presset oppe, forklarer Kulseth.

Det ble overlevert ett brev til statssekretæren og departementet, med forventingene EL og IT Forbundet har videre:

Lovregulering av Telekommunikasjonsmontørfaget.

EL og IT Forbundet er kjent med at Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet reviderer Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften).

EL og IT Forbundet er bekymret for at mye av arbeidet i E-komnettet utføres av uregistrerte virksomheter som anvender ufaglært arbeidskraft. Våre tillitsvalgte i bransjen melder stadig tilbake om at dette er tilfellet. Vi mener at en lovregulering av Telekommunikasjonsmontørfaget, på lik linje med elektrofagene, vil føre til økt kvalitet, seriøsitet og samfunnssikkerhet for den kritiske delen av E-kom infrastrukturen.

EL og IT Forbundet ber derfor om at Kommunal- og Distriktsdepartementet gir i oppdrag til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet om å utrede lovregulering av Telekommunikasjonsmontørfaget, i samarbeid med partene i arbeidslivet.

%d bloggere liker dette: