tariff

Det Tekniske Beregningsutvalg

Mandag 20. februar kunngjorde det tekniske beregningsutvalget (TBU) kortversjonen av rapporten foran inntektsoppgjøret 2023

Klubben ønsker å peke på ett par ting som vi mener er vesentlige for våre medlemmer å peke på i denne rapporten før årets mellomoppgjør, som handler kun penger.

Bransjen våres peker alltid mot industriarbeideren når vi skal sammenligne lønn. I 2021 fikk industriarbeideren 2,8% i lønnstillegg, og gikk derfor 0,6% under prisveksten. I 2022 fikk industriarbeideren 3,5% og fikk 1,7% under prisveksten. Dette betyr at industriarbeideren har fått redusert kjøpekraft 2 år på rad iht tabellen til TBU. Vi i klubben fikk en ramme på 4,6% fra 1. april til 31. desember, noe som utgjør ca 5,2% for 12mnd.

Etter TBU så har vi da i teorien fått økt kjøpekraft, men prisveksten viser seg å ligge på nærmere 7%. i praksis har vi da fått en reallønnsnedgang.

I 2023 blir lavtlønnsgrensen (tradisjon tro) 90% av industriarbeider lønn. dvs, alle som har en årslønn under 488.520,- vil bli definerte som lavtlønte.

Klubben oppfordrer alle EL og IT Forbundet sine medlemmer i OneCo Networks AS om å komme med lønnskrav til deres lokale årsmøte, som igjen vil bli løftet opp under den landsomfattende klubbens årsmøte.

Er du usikker på når årsmøte i din avdeling skal avholdes, ta kontakt med lokal tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt.

%d