Infotariff

Resultatet av uravstemningen

Årets uravstemning ble avsluttet torsdag 30. juni kl. 09:00 med frist for overlevering av resulatet til riksmekleren 1. juli kl. 09:00.

I OneCo Networks deltok 66,04% av medlemmene og det var 77,13% som stemte Ja. OneCo Networks er en del av Område 9 i Spekter, og totalt sett i hele området var det 54,9% som avga sin stemme. Totalt var det 70,3% som stemte ja.

Resultatet er godkjent av Riksmekler og Spekter og resultatet kan dermed gå til utbetaling.
Vi har vært i dialog med bedriften og blitt enige om at utbetalingen vil skje fra september lønn. Man vil få etterbetalt det man skulle hatt fra 1. april 2022.
Bakgrunnen til at det kommer på septemberlønn er at potten som er avtalt må være ferdig fordelt slik at man slipper å ta etterbetalingen i flere omganger.

%d