i bedriftenInfotariff

OneCo Networks AS til Riksmekleren

Det ble 23. mai avholdt Fase 3 forhandlinger. Her deltok Are Bergli Heier, Knut Hamletsen og Anne Kari Mentzoni. I de innledende forhandlingsmøtene ble det tidlig avklart hva som var viktig for klubben og dens medlemmer, og vi kan ikke se at bedriften er villig til å strekke seg så langt som ønsket. Forhandlingsutvalget konkluderte dermed den 24. mai at det var brudd og at forhandlingene fortsetter hos riksmekleren 14. juni.

Forhandlingsutvalget er av den holdningen at det ikke er stor avstand mellom partene, og at det burde være mulig og komme i mål. Utvalget har også forståelse for at den økonomiske rammen er større enn tidligere år, men samtidig har også bedriften med konsernet i ryggen vist seg å være økonomisk godt stilt de siste årene. Kravet til våre medlemmer ligger dermed godt innenfor smerteterskelen, mener vi.

Nå som det er avklart at vi skal til riksmekleren så starter en del forarbeid, ikke bare for klubben men også for klubbavdelingene. Innen den tid når vi er hos riksmekleren skal streikelistene være klare, og det skal ligge en plan i hver avdeling på hva som er tiltenkt å gjøres, som f.eks hvor streikevaktene skal stå osv.

Klubben kommer tilbake til hver enkelt avdeling på ett senere tidspunkt.

%d