i bedriftenInfotariff

Brudd i forhandlingene

Det har siste ukene vært ført forhandlingsmøter mellom partene i bedriften. Fra første krav ble overlevert tok det 8 dager før neste ble avholdt. Det var kanskje en noe utvidet oppstart av ulike grunner, men etter det har det gått jevnt og trutt med forhandlingsmøter. Det er dialog mellom partene og vi ser at det er bevegelse på begge sider. Vi øynet derfor ett håp om at vi skulle klare å bli enige.
Dessverre så ble avstanden for stor i siste forhandlingsmøte og bedriften brøt forhandlingene. Dermed går det tradisjon tro til bistandsforhandlinger som vil mest sannsynligvis ha oppstart i uke 21.

%d