Infotariff

Lønnsoppgjøret 2020

Torsdag 26/11, kl. 18:00 meldte forhandlingsutvalget i OneCo Networks (OCN) at de aksepterte det fremlagte tilbudet fra bedriften.

Med virkning fra 1. juli 2020 gis følgende tillegg i årslønn til medlemmer av EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks:

 • Sentralt tillegg kr. 975,-
 • Lavlønnstillegg kr. 3 000,- til arbeidstakere under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (kr. 446 542,-)
 • Generelt tillegg gruppe 1 – 5 kr. 4 500,-
 • Tillegg gruppe 1 – 3 kr. 4 000,-
 • Fagarbeidertillegg (gruppe 3) kr. 5 000,-
 • Det settes av en pott på kr. 1 100 000 til arbeidstakere i gruppe 4

I forhandlinger om fordeling skal det legges vekt på kompetanse, krav til stillingen og ansvar. I tillegg skal rammen bidra til utjevning der det er klare skjevheter.

Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Med virkning fra 1. april 2021 gis følgende tillegg i årslønn til medlemmer av EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks:

 • Generelt tillegg gruppe 1 – 5 kr. 3 500,-
 • Fagarbeidertillegg (gruppe 3) kr. 2 000,-
 • Det settes av en pott på kr. 500 000 til arbeidstakere i gruppe 4

I forhandlinger om fordeling skal det legges vekt på kompetanse, krav til stillingen og ansvar. I tillegg skal rammen bidra til utjevning der det er klare skjevheter.

Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Evt. generelt tillegg som avtales i de sentrale forhandlinger i 2021 skal ikke gjøres gjeldende

OneCo Networks AS. Det gjennomføres ikke lokale B-delsforhandlinger i 2021, med mindre

den kommuniserte rammen for frontfagsoppgjøret overstiger 2,4 %.

Overenskomstens del B

Overenskomstens del B prolongeres for perioden 1. april 2020 – 31. mars 2022 med følgende endringer:

§ 3, 4. ledd, 2. avsnitt

Ny tekst: …., betales inntil kr. 200,- i matpenger …

Redaksjonell endring § 2.1, 5. avsnitt

…. Pinse … fjernes.

(Gjør oppmerksom på at protokollen fra forhandlingene på nåværende tidspunkt ikke er underskrevet og godkjent.)

Oppgjøret til uravstemning

Det fremforhandlede resultatet skal fremlegges for medlemmene i en uravstemning. I den forbindelse er det viktig at alle registrerer seg på «Min side» på EL og IT Forbundets hjemmeside www.elogit.no. Uravstemningen vil skje digitalt via hjemmesiden.

Ber om at lokale tillitsvalgte følger opp dette mot medlemmene som mangler registreringer på siden. Lister som viser dette sendes i egen mail. Viktig at dere følger opp dette.

Som en del av område 9, så skal alle medlemmer i bedrifter lagt til dette område stemme over resultatene fra forhandlingene. Oppgjøret er altså ikke godkjent før alle stemmer er talt opp. Etterbetalingen for 2020 vil derfor sannsynligvis ikke bli utbetalt før tidligst i januar 2021.

One thought on “Lønnsoppgjøret 2020

 • Kari Helsingeng

  Dette forhandlingsresultatet er svært skuffende og provoserende. Det står å lese at forhandlingene har vært krevende, og at en ikke kan gå ut over frontfagramma. Det vil for oss si at vi ikke på noe tidspunkt kan ta igjen lønnsgapet som som er oppstått hvis en til enhver tid skal forholde seg til rammer som er gitt. En må bruke brekkstang!. Det er svært skuffende at forhandlingsutvalget har akseptert dette, og i tillegg ferdigforhandlet neste års oppgjør, som til overmål gir et helt utrolig lavt
  tillegg. For meg er det ikke mulig å ha tillit til et forhandlingsutvalg som har godtatt dette!
  Dette må vi si nei til folkens!

Legg inn en kommentar

%d