tariff

Lønnsgrupper

Som nevnt i info 8/20, så går det fremlagte forhandlingsresultatet nå til uravstemning. I år er det kun elektronisk uravstemning som gjelder. Det er derfor viktig at alle medlemmer går inn på «Min side» og registrerer sin stemme.

Uravstemningen er startet. Siste frist for å kunne avgi sin stemme er:

Torsdag 10.12.2020 kl. 12:00.

Det kommer mange spørsmål inn fra medlemmer. Ett av de spørsmål som kommer, er hvem oppgjøret gjelder for, og om vedkommende er omfattet av oppgjøret.

Det fremforhandlede oppgjøret gjelder for medlemmer av EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks. Uorganiserte omfattes altså ikke av oppgjøret.

Lønnsgruppene slik de fremkommer i overenskomstens vedlegg 1:

L.gr. 1: Hjelpearbeider og Spesialarbeider

L.gr. 2: Fakturamedarbeider, Kredittmedarbeider, Konsulent, Kundekonsulent,
       Markedskonsulent, Regnskapskonsulent, Saksbehandler,
       Dokumentasjonsmedarbeider

L.gr. 3: Fagarbeider telekom, elektro, energi, IKT, Tekniker, Ressursstyrer

L.gr. 4: Ingeniør, Planlegger, Prosjektleder, Delprosjektleder, Teamleder, Bas

L.gr. 5: Øvrige stillingskategorier (ikke listet)

Legg inn en kommentar

%d