Info

OneCo kjøper Relacom

OneCo-konsernet kjøper Relacom AS

Det ble denne uken gjort kjent at Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Relacom AS. Gjennom dette har vi fått den industrielle eieren som har vært etterspurt gjennom flere år, noe vi betrakter som en stor fordel i forhold til å utvikle selskapet videre.

OneCo er eid av ledelsen i selskapet og Katalysator/Møller Group. De har ca. 950 ansatte og har en årlig omsetning på ca. 1,8 mrd. Det vil si at de er på størrelse med det Relacom vi jobber i.

Relacom AS vil som enhet videreføres som eget selskap i OneCo-konsernet, og vil beholde navnet i inntil 2 år. Dette vil si at alle ansatte overføres med de avtaler og rettigheter vi har. Vår overenskomst videreføres, alle ansatte beholder sin ansiennitet, vi beholder våre AFP-rettigheter. At det på sikt vil skje en utvikling i selskapet må vi være forberedt på. Dette vil nok komme som en naturlig konsekvens av at det er to selskaper som ikke er veldig ulik og som jobber i nærliggende bransjer.

Sentrale tillitsvalgte har over tid vært i dialog med ledere i OneCo. Det inntrykk vi sitter igjen med, basert på de presentasjoner og den informasjon vi har mottatt, også gitt oss en positiv holdning til hvordan vi som selskap vil bli gitt mulighet til å utvikle oss videre. At det vil komme diskusjoner og drøftinger/forhandlinger mellom partene er en del av mekanismen i arbeidslivet. Vi skal forberede oss med et positivt sinn i forhold til å finne gode løsninger for våre medlemmer og ansatte.

Viser til den informasjon som akkurat nå har gått ut til alle ansatte. I denne finner dere også info om hvor dere kan henvende dere for spørsmål. Klubbens tillitsvalgte er som alltid beredt til å svare på henvendelser. Lokale tillitsvalgte har imidlertid ikke annen info enn den som er gitt fra bedriften i denne stund.

EL og IT Forbundet, Klubb Relacom ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med de aktører som nå skal føre Relacomselskapet i Norge videre inn i fremtiden.

Legg inn en kommentar

%d