Info

Info 1/19

Ny lønn pr. 1. januar 2019 – fleip eller fakta?

Under fjorårets tariffoppgjør «tyvstartet» vi årets oppgjør gjennom å avtale en utbetaling pålydende kr. 5 000,- fra 1/1-19. Dette kan defineres som et forskudd på årets tariffoppgjør, hvor det resterende da vil bli en avregning iht. til det generelle tillegget som ble avtalt i oppgjøret Spekter/Relacom og LO Stat/EL og IT Forbundet, og som ble avtalt til å være 3,2 % pr. 1/4-19.

Det tilbakemeldes fra flere at tillegget på kr. 5 000,- ikke er utbetalt. Dette bør den enkelte sjekke på sine egne lønnsslipper før vi setter i gang et apparat for å gå gjennom dette. (Tillegget utgjør en forskjell på kr. 416,66 mellom bruttolønn desember-18 og bruttolønn januar -19).

Ber derfor om at hver og en sjekker dette på egne lønnsslipper, og ved avvik, melder dette til sin tillitsvalgt.

Det settes en frist for tilbakemelding til 8. mai d.å.

Legg inn en kommentar

%d