Aksjoner

Klubben vår med i sympatistreik

Streikende i Oslo
Økern 2006. Fra streiken i Relacom

EL&IT Klubb Relacom har tilsluttet seg sympatistreik til støtte for EL&IT medlemmene i Atea sin kamp for tariffavtale.  Uttaket for sympatistreiken vil være fom. 7. mai 2013.Forbundet sier i sin informasjon følgende:

Allerede i september 2011 reiste EL & IT Forbundet krav om tariffavtale i Atea AS. Siden dette kravet ble fremmet og avvist av ledelsen, så har det vært gjennomført forhandlinger med bedriften– Arbeidsrettssak (om spørsmålet ang. streikerett for å få opprettet tariffavtale) og mekling hos Riksmekleren.

Da Riksmekleren ikke så noen mulighet til å oppnå en løsning ble det erklært brudd allerede etter 3 timers mekling.

Ledelsen i Atea har vært helt steile i alle våre forsøk på å oppnå en enighet og gav mekleren klar beskjed om at de ikke ville bøye av for kravet om innføring av tariffavtale.

Dermed gjenstår det kun streik som virkemiddel for å få gjennomført vårt krav.

Der er vi nå! Les hele infoen her:  Info til bedrifter i sympatistreik

Legg inn en kommentar

%d