kurs og konferanser

Nytt styre i klubben

Jan Olav Andersen overrekker en takk samarbeidet til Sissel Hallem
Jan Olav Andersen overrekker en takk samarbeidet til Sissel Hallem
De entusiastiske deltakerne på årsmøtet
De entusiastiske deltakerne på årsmøtet
Klubbleder Øivind Juul Schjetne
Klubbleder Øivind Juul Schjetne
Årsmøtet i klubb Relacom ble avsluttet onsdag 20.mars med vemodige gaveoverrekkelser til tidligere leder Sissel Hallem og sekretær Anita Bødtger. Viktige saker var tariffoppgjøret og bedriftens mulige overgang til ny arbeids- giverorganisasjon, NHO.

Innledere var Tommy Traneberg, Tommy Tranvik, forsker UiO, senter for rettsinformatikk. Han presenterte en rapport om mobil kontrollteknologi. (Denne legges ut her på klubbavisa så alle kan lese den), leder av tariffavdelingen i forbundet, Jan Olav Andersen, og hovedkasserer i forbundet, Terje Olsson. Han snakket om forsikringsordningene.

Ny leder i klubben ble Øivind Juul Schjetne, nestleder Knut Hamletsen og sekretær Randi Solberg. Helt ny i styret er Jahn Vidar Jahnsen fra Vestfold. Han blir det yngste styremedlemmet i klubben.

Legg inn en kommentar

%d