i bedriftenUncategorized

Opplæringsutvalg

I årets tariffoppgjør ble det avtalt at det skulle etableres et fast partssammensatt Opplæringsutvalg i bedriften. Utvalget skal møtes minimum 2 ganger i året. Fra EL & IT Forbundets side ønsker vi å bruke dette utvalget til å få på plass en god oppfølging av lærlinger, både faglig og med hensyn til sikkerhet. Vi er videre opptatt av muligheter for kompetanseutvikling av alle ansatte og vil jobbe for å få på plass systemer for dette gjennom utvalgsarbeidet. Kompetanseutvikling kan omfatte alt fra det å ta nye fagbrev, høyere utdanning, til den nesten daglige kompetanseutvikling som er nødvendig for å holde seg oppdatert i yrket sitt. I dette inngår også prosjektlederutvikling og opplæring for planleggere og andre yrkesgrupper.

Som en del av oppgjøret har bedriften også forpliktet seg til at det ved utgangen av året skal foreligge et fullverdig tilbud for ufaglærte ansatte som ønsker å ta et fagbrev. EL & IT Forbundet vil jobbe for at flest mulig skal ha et fagbrev. Ufaglærte ansatte som ønsker dette må ta kontakt med lokale tillitsvalgte. Vi vil komme tilbake til dette.

EL & IT Forbundet har oppnevnt følgende tillitsvalgte til Opplæringsutvalget: Randi Solberg, Knut Hamletsen, Vegar Evensen.
Vi er sikre på at disse blir glade for innspill fra medlemmer.

Legg inn en kommentar

%d