Uncategorized

Produktivitet og effektiviseringstiltak.

I forbindelse med årets tariffoppgjør ble det avtalt å etablere et partssammensatt utvalg som skulle se på mulige effektiviseringstiltak med sikte på økt produktivitet.
Fra EL & IT Forbundet sin side deltar Øivind Juul Schjetne, Knut Hamletsen og Robert Grønhaug. Utvalget ledes av Mona Keeler.
Utvalget har nå konkludert med at noen tiltak bør prøves ut, men at utprøving må følges av evaluering. Alle regioner skal nå identifisere maks) 6 tiltak for utprøving. Hver av bedriftens avdelinger skal foreslå 3 tiltak for seg. Det som er viktig å merke seg er at disse tiltakene skal utformes i samarbeid med de ansatte. Det er derfor viktig at dette følges opp slik at de ansatte får reell innflytelse og dermed eierskap til de tiltak man blir enige om å prøve ut.
I første omgang, når tiltak er vedtatt satt i gang, skal disse så følges opp med kontinuerlig evaluering fram til sommeren 2013.

Legg inn en kommentar

%d