Uncategorized

Bransjeutvikling og samarbeid 15.-16. oktober

Bilde fra tidligere samarbeidskonferanse
Forbundets klubber og tillitsvalgte i Relacom, Eltel Networks og Sønnico har de siste årene utviklet et godt samarbeid. Samarbeidet har dreid seg mye om tariffavtaler og lønns- og arbeidsvilkår, men også innleieproblematikk og trygging av arbeidsplasser. Etter utskillingen fra Telenor har det vi kan kalle teleentreprenørbransjen vokst og vi mener det nå er på tide å få etablert et mer grunnleggende bransjefellesskap på flere nivå. Dette slik vi ser at de fleste bransjer i Norge gjør.

Dette er også bedriftene enig i, og 15.-16. oktober skal det avholdes en første, felles konferanse mellom bedriftene, tillitsvalgte, EL & IT Forbundet og Norsk teknologi (NHO). Konferansen er ment å være en oppstart på et lengre utviklingsprosjekt hvor partene skal samarbeide. Konferanse skal blant annet diskutere innholdet i et slikt utviklingsprosjekt.

Legg inn en kommentar

%d