tariff

Ny overenskomst – nye minstelønnssatser!

Som et resultat av årets tariffoppgjør ble satsene i overenskomsten for lønnsgruppe 3 endret.

Dette vil medføre at enkeltindivider skal ha økt lønn etter 4 og 8 års ansiennitet i bedriften, avhengig av ansettelsesdato.

For ansatte i lønnsgruppe 3 (fagarbeider, tekniker, ressursstyrer, produksjonsleder) er ny minstelønn etter 4 års ansiennitet 355 000. For fagarbeider gjelder ansiennitet etter at fagbrev er oppnådd. Hvis man tjener under dette beløpet på det tidspunkt man passerer 4 år, må nærmeste leder varsles og vedkommende skal da sende melding til Zalaris om endret lønn.

For ansatte i lønnsgruppe 3 er ny minstelønn etter 8 års ansiennitet 365 000. For fagarbeider gjelder ansiennitet etter at fagbrev er oppnådd. Hvis man tjener under dette beløpet på det tidspunkt man passerer 8 års ansiennitet må nærmeste leder varsles og vedkommende skal sende melding til Zalaris om lønnsendring.

Vi vet at noen passerte både 4 og 8 år i løpet av sommeren, disse bør nå sjekke om deres lønn skal justeres.

Her er den nye Overenskomsttabellen

Legg inn en kommentar

%d