tariff

JA – FLERTALL I URAVSTEMMINGEN

Uravstemning for område 9 i LO Stat/Spekter er avholdt og godkjent.

Resultatet ga et klart JA- flertall med 76,7 %. Deltakelsen var imidlertid så lav at resultatet måtte godkjennes av LO Stat og de berørte forbund. Område 9 Øvrige består av 66 virksomheter med til sammen 6.106 stemmeberettigede. Det er imidlertid verd å merke seg at når det gjelder EL & IT Forbundets medlemmer i dette området så er deltakelsen vesentlig høyere enn gjennomsnittet. Flere av de mindre klubbene våre hadde mellom 96 og 100% deltakelse blant sine medlemmer og totalt for alle EL & IT Forbundets medlemmer i område 9 var deltakelsen på 67,59 %.

I Relacom-klubben hadde vi en deltakelse på 63,7 %.

Det ble avgitt 797 stemmer, 509 sa JA og 272 sa NEI

JA-prosenten utgjorde dermed nesten 64 %

For resultater for de enkelte avdelinger i klubben vår, se her.

Oppgjøret vil bli utbetalt på augustlønnen, etterbetalt fra 1.april.

Vi håper å  komme i gang med pottforhandlingene i løpet av august.

Legg inn en kommentar

%d