kurs og konferanser

Tillitsvalgte i teleentreprenørbransjen samlet til konferanse.

Deltakere fra klubbene i Eltel Networks, Sønnico og Relacom
16. og 17.januar var 20 tillitsvalgte fra Relacom, Sønnico og Eltel Networks samlet til felles konferanse i Oslo.
Tema som ble diskutert var
– Lov og avtaleverk ved innleie
– Oppfølging av lærlinger i bransjen
– Etter – og videreutdanning for våre medlemmer
– Tariffavtalene
– Fremtidig arbeidstilfang og kontraktsregime i teleentreprenørbransjen
– Flåtestyring

Hensikten med samlingen, som tenkes gjennomført årlig framover, var å etablere et fellesskap og diskutere felles utfordringer på tvers av bedriftsgrensene
Et mål med dette samarbeidet er å kunne stå samlet om felles holdninger i en del spørsmål.

Innenfor de fleste tema som ble diskutert ble det besluttet at forbundets teleentreprenørutvalg fikk ansvar for oppfølging gjennom året. Spesielt viktig er det kanskje at vi kommer i posisjon for å unngå masseoppsigelser ved kontraktsendringer mot Telenor i framtida.

Konferansen var vellykket, og ble oppfattet som både nyttig og verdifull.
Klubben i Relacom gleder seg til det videre samarbeidet og tror dette blir av betydning for alle EL & IT Forbundets medlemmer i bransjen

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: