Vervekampanjen

Forbundet har mål om å bli 40 000 innen utgangen av 2012

Forbundets vervekonferanse avsluttes i dag. Konferansen er startskuddet for en vervekampanje som skal gi forbundet 3000 nye medlemmer. EL&IT Forbundet har de siste årene hatt rundt 37 000 medlemmer, men mener å ha et stort potensiale blant annet i IKT-sektoren. Det er også veldig mange som forsvinner ut av forbundet ved skifte av jobb osv.
I løpet av året er det hele 3000 medlemmer som kommer på såkalt strykliste og det jobbes nå med rutiner for å forhindre at disse forvinner ut av organisasjonen.

Tillitsvalgte fra distriktsorganisasjoner, fagforeninger og landsomfattende klubber deltok på konferansen. De tillitsvalgte vil bli sentrale i arbeidet med å oppnå målet.

Legg inn en kommentar

%d