elektronisk kjørebok

Elektronisk kjørebok

Ledelsen har informert om at de, etter å ha ført statistikk for noen måneder, ser at omtrent halvparten av dem som har installert kjørebok fører inn kilometerstand månedlig, eller fyller ut formål med kjøring utenfor tidsrommet kl 6 –18. I den avtalen som ble inngått om elektronisk kjørebok i april 2010 er det avtalt at km. stand og formål skal fylles ut. Vi oppfordrer til at det gis tilbakemeldinger til lokale tillitsvalgte hvis det er store praktiske problemer knyttet til slik utfylling. Klubbstyret oppfordrer også til diskusjoner om erfaringer med hele avtalen, enten dette er på medlemsmøter eller rundt ”lunsjbordet”. Tilbakemeldinger mottas og vil være retningsgivende ved framtidig evaluering eller reforhandling av den eksisterende avtalen. Hvis noen ønsker ytterligere informasjon om saken kan dere ta kontakt med lokale tillitsvalgte.

Legg inn en kommentar

%d