kurs og konferanser

Diskusjon om individuell oppfølging med ledelsen

Gunnar Lien, Stein Martinsen og Viggo Larsen
Årsmøtet i klubben åpnet i dag med besøk fra ledelsen. Både direktør Stein Martinsen, økonomidirektør Gunnar Lien og personalsjef Viggo Larsen var tilstede. Stein Martinsen innledet om situasjonen i bedriften og oppfordret til moderasjon ved lønnsoppgjøret. Imidlertid, mest diskusjon ble det rundt direktørens vektlegging av nødvendigheten av individuell oppfølging av ansatte. Stein Martinsen hevdet at individuell oppfølging er et viktig redskap for å øke produktiviteten.

Ellers lovte ledelsen å følge opp de mange innspillene fra salen.

Legg inn en kommentar

%d