elektronisk kjørebokpensjon-AFPUncategorized

Klubbstyremøte i dag

Viktig med passord
Det ble avholdt klubbstyremøte i dag og styret vil gi følgende meldinger til medlemmene:

1. Når det gjelder den elektroniske kjøreboka, er systemet vid åpent for alle dersom du ikke sørger for å lage et eget passord. Du må gå inn på innstillinger og deretter på tegnet for lås dersom du ikke skiftet første gang du gikk inn på abax-sida.

2. Mange har fått og får i disse dager brev i posten fra forsikringselskapet Nordea med spørsmål om de vil gi selskapet fullmakt til å bruke fripolisene “til ditt eget beste”. Vi anbefaler dere til å vente med å svare på dette inntil Klubben har undersøkt saken nærmere. Det vil komme en anbefaling fra de tillitsvalgte seinere.

Legg inn en kommentar

%d