pensjon-AFP

Klubbstyret uttaler seg mot det nye innholdet i prop 107 L

Fortsatt et tyveri – men 85 % seier for årskullene født fram til og med 1953

Så har vi fått en avklaring på hva som vil skje med opptjente rettigheter i Statens Pensjonskasse.
For alle som er født i 1953 eller tidligere vil ikke Stortinget ”stjele” mer enn 15 % av det beløpet man har opptjent i Statens Pensjonskasse.
I praksis betyr dette, for våre medlemmer i Relacom, at det fortsatt blir et økonomisk tap fra fylte 67 år og livet ut ved å gå av tidlig (62 år)
Tapet er redusert fra gjennomsnittlig 40 000 pr år til 6 000 pr år. Det er selvfølgelig en stor forskjell, men prinsipielt er det fortsatt et tyveri.

Hvor lenge den enkelte må jobbe lengre enn 62 år for å kompensere for dette tapet, må tas opp individuelt med Statens Pensjonskasse. Hvert medlem bør ta kontakt
og finne ut av hva dette innebærer for seg, før man kan ta stilling til fremtidig tidlig avgang.

Les hele uttalelsen her

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: