tariffUncategorized

Tariffoppgjøret 2010, Landstariffkonferanse og innsending av krav.

Forbundet har sendt ut denne informasjonen:

“Spekulativ finansøkonomi har utløst den verste økonomiske krisa siden 1930-tallet. Banker og bedrifter har gått over ende – og millioner av mennesker i alle verdensdeler rammes av arbeidsløshet.Mange medlemmer av EL & IT Forbundet har også merket krisa i form av permitteringer, oppsigelser eller lave lokale lønnstillegg. Tariffpolitikk i nedgangstider er en utfordring.
Hva kan vi lære av historien? Blir det ren forsvarskamp – eller finnes det muligheter for offensive krav?
Dette er tema vi vil diskutere på landstariffkonferansen for Spekter og IKT-bransjen.

 

Den siste tida har også vist at arbeidsgivere utfordrer ansiennitetsprinsippet ved permitteringer og prinsippet om at arbeidet skal foregå ved faste hele stillinger. Bør tariffavtalene i større grad fange opp ansettelsesforhold og stillingsvern? Hva er status når det gjelder bransjeavtale for IKT med NHO? Og hva med kampen for 6-timersdagen, likelønn og finansiering av livsopphold ved etter- og videreutdanning? Hvordan kan tjenestepensjonsordningene forbedres og sikres? Det er nok av saker å sette på den faglige dagsorden.
På landstariffkonferansen skal vi finne ut hva vi mener er viktigste krav ved tariffoppgjøret i 2010.

Innsending av forslag til krav

Når det gjelder innsending av forslag til krav, så må dette være oss i hende innen 1. oktober 2009.
Samme frist gjelder for forslag på møteledere, sekretærer, medlemmer i redaksjonskomiteen samt medlemmer i valgkomiteer for forhandlingsutvalg for henholdsvis Spekter-, HSH-, IKT i NHO- og Speilavtalen/Telenor-overenskomsten.

Når det gjelder valgkomité for arrangementskomité for neste konferanse, samt koordinerende tariffutvalg IKT, så tenker vi oss at den sammensettes av lederne for hver av de andre valgkomiteene.”

Har dere som er medlemmer i klubb Relacom noen forslag så send dem til klubbstyret eller lokal tillitsvalgt. Ettersom fristen for innsendte forslag til forbundet er 1.oktober er det bare å sette i gang. Styret setter pris på mange innspill.

%d