Uncategorized

Ny medlemskontingent iverksatt.

Til de som synes fagforeningskontingenten har økt, kan følgende informasjon gis.

 Forbundet har iverksatt det ekstra trekket som årsmøtet i Klubben vedtok, med en liten endring. I stedet for et ekstra trekk på kr. 50,-, som vedtaket gikk ut på, er trekket lagt inn med 0,15% av bruttolønn. Dette vil for den enkelte tilsi at trekket nå har økt fra 1,2% til 1,35%. De 0,15% skal overføres til eget kampfond i Klubb Relacom.

 Pga. vilkårsendringene vil nå en årslønn på kr. 400 000,- tilsvare ekstratrekk på kr. 50,-. De som tjener mer vil betale over kr. 50,-. De som tjener mindre, betaler forholdsvis mindre.

%d