Info fra Forbundet

Info fra Forbundet

LO-stand under Melafestivalen – august

Mela er et sanskritord som betyr “møteplass”. Det arrangeres melaer i mange land, men Melafestivalen i Oslo er blant de viktigste. Den har blitt den største internasjonale feiringen av kultur og kreativitet i Norge, med artister fra mer enn tjue land og et bredt spekter av aktiviteter på Rådhusplassen hvor 300 000 besøkende har vært innom. LO skal ha egen stand og er den eneste arbeidstakerorganisasjonen som deltar under festivalen 14. – 16. august.

Kvinner på tvers-konferanse – september

Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger. 19. og 20. september arrangeres en landsomfattende konferanse med hovedtemaene rett til arbeid for både norske kvinner og kvinner med minoritetsbakgrunn, arbeid mot sosial dumping i kvinnedominerte bransjer, den økonomiske krisen i et kvinneperspektiv og endringene som er foreslått i uføretrygden. Deltakerprisen er 500 kroner og påmeldingsfristen er 7.september. Les mer om konferansen på www.kvinnerpatvers.no

Internasjonal konferanse om anstendig arbeidsliv – oktober

LO og Fafo planlegger en internasjonal konferanse på World Day for Decent Work 7. oktober 2009. Hovedtemaet er utfordringene arbeidstakere og fagbevegelsen nasjonalt og internasjonalt møter i forbindelse med grenseoverskridende arbeid. Det vil bli innledninger, paneldiskusjoner og debatter med tillitsvalgte, politikere og forskere fra ulike land (blant annet England, Tyskland, Danmark, Norge), og det vil bli satt av rikelig tid til nettverking under konferansen.

Les mer om konferansen på forbundets hjemmeside.

LOs Olje & Gassutvalg – årskonferansen i oktober

Som tidligere meldt holdes årskonferansen den 29. – 30. oktober på Quality Airport Hotell, Sola. Nå er konferansens hovedtemaer på plass, med forbehold om valgresultatet:

  • Norsk petroleumsvirksomhet etter stortingsvalget: Hva nå?

Undertitlene er ressurssituasjonen, muligheter og begrensninger, situasjonen for leverandørindustrien, hva forventer LO fra industrien og myndighetene, det politiske landskapet: stemmer kart og terreng?, hvilken olje- og gasspolitikk vil Arbeiderpartiet føre i den kommende stortingsperioden.

  • Egen HMS-melding for sokkelen? Er sikkerhetssituasjonen på norsk sokkel av en slik karakter at det bør være en egen HMS-melding for olje- og gassnæringen?
  • Harmonisering av internasjonale HMS-standarder i nordområdene.
    Undertitler er: Veritas sitt oppdrag fra Utenriksdepartementet, internasjonale standarder vs russiske standarder, Norsok-standarder vs russiske standarder, hva mener russerne? og når Utenriksdepartementet sitt mål?
%d