flåtestyringUncategorized

Flåtestyring og elektronisk kjørebok ferdig drøftet – ingen enighet

Etter lang tids diskusjon foreligger nå drøftingsprotokoll mellom EL & IT og bedriften vedrørende flåtestyring og elektronisk kjørebok. I følge bedriften vil de innføre begge deler allerede fra høsten. EL & IT er uenig i innføring av flåtestyring, hovedsaklig fordi dette vil bli et verktøy for full kontroll over den ansatte hele arbeidsdagen. Dette vil endre montøryrket på den måten at den enkelte får mindre mulighet til selv å styre egen arbeidsdag og gå i retning av en arbeidsorganisering mer etter samlebåndsprinsippet. Vi er også redde for arbidsplasser å leveransesentrene. På sikt vil innføring av denne arbeidsorganiseringen svekke muligheten til rekruttering, både til bedriften og til faget.

Elektronisk kjørebok innføres også i alle biler. El & IT har bedt bedriften om en avtale om at innsyn i denne kjøreboken kun skal være mulig hvis ligningsmyndighetene ber om det. Dette er avvist. Elektronisk kjørebok er dermed nok et verktøy for overvåkning av de ansatte.EL & IT mener også at summen av innføring av flåtestyring og elektronisk kjørebok er et uttrykk for mistillit fra ledelsen mot de ansatte og at dette sterkt vil svekke arbeidsmiljøet.

 

EL & IT vil, med sikte på å begrense og stoppe det vi oppfatter som overvåking, følge opp denne saken både mot forbundet, Datatilsynet og Arbeidstilsynet. Vi registrerer at det i andre bedrifter er et annet forhandlingsklima med hensyn til begrensninger i innsynsmulgheter og håper at vår bedrift også vil begrense seg i forhold til de mange muligheter som ligger i den tilgjengelige teknologien. Det dreier seg om å gjenopprette tillit mellom ansatt og bedrift.

 

Protokollen fra drøftingene finner du her

%d bloggere liker dette: