permitteringer

TREKK i FERIEPENGER?

Klubbstyret har grunn til å tro at flere av våre medlemmer har fått urettmessig trekk i feriepengene.

Dette gjelder medlemmer som har vært eller er permitterte, og i tillegg medlemmer som er sykemeldt og har sykepenger fra NAV.

Klubben har sendt saken inn til forbundet og håper på en avklaring med LOs juridiske avdeling i løpet av neste uke.

Informasjon vil bli lagt ut fortløpende.

Styret

%d