tariffUncategorized

Landsoverenskomsten for elektrofagene – Mellomoppgjøret 2009 – resultat

Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet har i dag, torsdag 24. april, gjennomført regulering av lønnssatsene for Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

LO/NHO-oppgjøret

I tillegg er det undertegnet en protokoll for etterbetaling som følge av LO/NHO-oppgjøret fra 1. – 30. april. For fagarbeidere og arbeidstakere uten fagbrev skal det etterbetales én krone i denne perioden. Når det gjelder lærlinger må man se i den vedlagte protokollen.

Fra 1. mai skal lønnssatsene endres opp til satsene som framkommer av protokollen i henhold til LOK § 15 pkt. 2.

Lønnstilleggene på § 3A blir:

Fagarbeider                                                            8,58 kroner

Arbeidstaker uten fagbrev                                      7,30 kroner

Lærlingene vil få et lønnstillegg på mellom           2,91 og 7,78 kroner

Produktivitetsavtalen

Akkordmultiplikatoren økes til 1,832

Nytt beregningsgrunnlag for PAO og PAS er 151,14 kroner.

Offshore øker satsene i pkt. 13 med:

Fagarbeider                                                             13,61 kroner

Arbeidstaker uten fagbrev                                      11,58 kroner

Lærlinger 8. halvår                                                    8,47 kroner

Lærlinger 9. halvår                                                  12,83 kroner

 

Når det gjelder øvrige satser henvises det til den vedlagte protokollen.

 

%d bloggere liker dette: