kurs og konferanserpermitteringerpersonverntariff

Info nr 2 til medlemmene.

Tariffoppgjøret 2009

Forhandlingene har nå foregått i 2 uker[n1]  på bedriften uten at vi har vært i nærheten av enighet. Fredag 9.mai vil det derfor, i henhold til forhandlingsordningen, bli avholdt bistandsforhandlinger mellom Relacom/Spekter og EL & IT Forbundet/LO Stat. Avstanden er stor ettersom EL & IT har fremmet et krav forholdsvis likt det som Landsoverenskomsten for elektrofag får i år (kr 8,58), mens tilbudet fra bedriften er tilnærmet likt det sentralt avtalte A-delstillegget.

Flåtestyring

Den arbeidsgruppa som ble satt ned på bedriften, med representanter fra ledelsen og alle organisasjonene er nå i avslutningsfasen av sitt arbeid. Fortsettelsen vil være drøftinger og forhandlinger i henhold til lov – og avtaleverk.

Det viser seg at dette med flåtestyring og elektronisk kjørebok har blitt et stort tema i svært mange bedrifter og bransjer der EL & IT Forbundet har avtaler. Den 18.mai avholdes derfor en stor dagskonferanse i regi av forbundet sentralt om flåtestyring. Konferansen vil diskutere hvilke holdninger EL & IT Forbundets tillitsvalgte skal ha til dette temaet. Det vil være innledninger fra LOs juridiske avdeling, Datatilsynet samt klubbleder Sissel Hallem.

Permitteringer

Det er pr dd ca 130 ansatte som har fått permitteringsvarsel. 70  av disse er reelt permittert. Permitteringene fordeler seg over hele landet, men flest i antall har Oslo/Akershus, Rogaland, Hordaland og Troms.

Det er noen steder helt klart forbigåelse av ansiennitet, og klubben har startet prosessen med å tviste disse forholdene. Vi har i tillegg en uenighet med ledelsen om hvor lenge et varsel om permittering er gyldig. Hvis man ikke blir permittert når det har gått 2 uker, fordi det har blitt mere jobb enn først antatt, hvor lenge kan da permitteringen utsettes før man er berettiget et nytt varsel? Etter samråd med LOs juridiske avdeling hevder klubben at det ikkje er noen tid, emn at nytt varsel må gis før man kan permitteres. Bedriften er svært diffuse, men mener i hvert fall at det kan en gang og kanskje en gang til før nytt varsel gis. Denne uenigheten vil også bli tvistet. Svært mange opplever nå å få utsettelse på utsettelse, og EL & IT mener at en slik usikkerhet kan ikke våre medlemmer måtte leve med i flere uker på rad.

Diverse

a) Den 28.mai avholder EL & IT Forbundet/AOF kurs for tillitsvalgte i Relacom om permitteringer

b) I uke 20, fra 11.-15.mai er det LO Kongress, her er klubbleder delegat, og dere kan følge med på hva som skjer der via www.lo.no som vil sende TV direkte fra hele kongressen

c) Klubben vil oppfordre til medlemsmøter og diskusjoner ute, og vil gjerne inviteres til disse

 

STYRET

%d bloggere liker dette: