tariff

Enighet i Spekter – A-delen

LO Stat og Spekter kom i ettermiddag til enighet i A-delen av forhandlingene. Det innebærer at ansatte i bedriftene i Spekter-området får generelt tillegg på 1 950 kroner per år. Dessuten at det gis ytterligere et tillegg på 1 950 kroner per år til arbeidstakere som tjener under kr 319 000 i året.

 

Dette er identisk med resultatet i LO/NHO-oppgjøret.

 Det er videre enighet om at man i de virksomhetsvise forhandlingene legger vekt på lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede.

Forhandlingsutvalgenes ansvar

I protokollen står det at man kan avtale seg bort fra det generelle tillegget. EL & IT Forbundet oppfordrer sine forhandlingsutvalg til å be om bistand dersom man opplever press om å avtale unntak.

Partene forutsetter også at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende for ledere og andre grupper i virksomhetene.

Mellomoppgjøret fortsetter nå med B-delsforhandlingene, det vil si forhandlinger mellom partene i den enkelte virksomhet. Oppstart er umiddelbart etter påske.

Greier ikke partene å bli enige på egen hånd skal de be om bistand fra LO Stat/Spekter.

Frister


For område 3 Avinor er fristen 24. april for å be om bistand og 30. april for at forhandlingene skal være avsluttet.
For område 9 Øvrige er datoen 30. april for å be om bistand og 7.mai skal forhandlingene være avsluttet.

 

Frist for videre forhandlinger i område 10 Helseforetakene avtales senere.

%d