Uncategorized

Stans nedleggelsene i Opplysningen 1881!

Forbundsstyret i EL&IT Forbundet har vedtatt følgende uttalelse:

Opplysningen 1881, avdeling Sortland skal ifølge ledelsen av konsernet legges ned. Dermed mister over 70 arbeidstakere arbeidet sitt. Storparten av disse er kvinner i faste stillinger. Beslutningen om nedleggelse har ledelsen tatt uten forutgående drøftinger med de ansatte. Begrunnelsen for beslutningen er oppsiktsvekkende tynn. I følge ledelsen i selskapet må avdelingen i Sortland legges ned på grunn av generell trafikknedgang, ønske om å øke antallet midlertidig ansatte i selskapet og feilinvesteringer gjort i arbeidslokaler. Denne framstillingen godtas verken av de ansatte, tillitsvalgte eller EL & IT Forbundet.

Ledelsen nevner ikke med ett ord at det økonomiske resultatet for fjoråret var det beste noensinne i selskapets historie. Antallet midlertidige ansatte er allerede svært høyt i enkelte avdelinger, og selskapet bryter i følge egen informasjon med arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansatte. Ledelsen nevner heller ikke at de har lansert nye tjenester som man forventer vil øke selskapets aktivitet i nær framtid, og som vil kreve oppbemanning i andre avdelinger.

Etter EL & IT Forbundets oppfatning forsøker ledelsen i Opplysningen 1881 å få til en sentralisering av driften, stikk i strid med løfter gitt til regjeringen høsten 2007, da Telenor fikk lov til å redusere sin eierandel i selskapet. Samtidig forsøker selskapet å erstatte fast ansatte i Sortland med midlertidig ansatte i andre avdelinger. Ledelsen i selskapet er åpenbart inneforstått med at dette ikke styrker selskapets allerede medtatte omdømme, og velger derfor å bruke den økonomiske krisa som begrunnelse.

EL & IT Forbundet krever at ledelsen i Opplysningen 1881 opprettholder samtlige avdelinger i selskapet, slik man tidligere har lovt. Selskapet må sørge for opprydning internt og reetablere samarbeidet med de tillitsvalgte i konsernet. Dette vil bidra til å legge grunnlaget for nødvendig utvikling av konsernet og styrke selskapets skadeskutte omdømme.

Regjeringen har et spesielt ansvar overfor de ansatte i Opplysningen 1881. I 2007 gikk daværende næringsminister Dag Terje Andersen god for at selskapet ville opprettholde avdelingene og øke antallet ansatte da Telenor fikk redusere sin eierandel i selskapet. Regjeringen valgte den gang å tro på ledelsen i selskapene, og gå mot anbefalingene fra de tillitsvalgte i selskapet. EL & IT Forbundet forventer derfor at vi denne gangen får aktiv støtte fra regjeringen i kampen for å opprettholde samtlige avdelinger i Opplysningen 1881.

%d bloggere liker dette: