bemanningskuttpermitteringerpersonvern

Vedtak om permitteringer, ekstrakontingent og flåtestyring på klubbens årsmøte

c385rsmc3b8tedeltakere18103200910-49-341Årsmøtet i klubben i forrige uke vedtok en ekstrakontingent for alle medlemmer på 50 kroner måneden. Ekstrakontingenten skal brukes til å bygge opp et kampfond for klubben. Kontingentøkningen er diskutert på medlemsmøter i klubbens avdelinger før årsmøtet.

Videre vedtok klubben krav i forbindelse med permitteringer i bedriften. Her kreves det blant annet at alle bonusordninger for ledelsen må stoppes når det permitteres ansatte,  dette for at permitteringer ikke skal være økonomisk motiverte.

Når det gjelder flåtestyring sa årsmøtet at:

Ingen flåtestyring i Relacom – stopp prosjektet!

Årsmøtet i EL&IT Klubb Relacom mener innføring av flåtestyring vil rasere arbeidsmiljøet og tillitsforholdet i bedriften. Dette fordi systemet er kontrollerende og legger opp til en detaljstyring av de ansattes arbeid som gir lite rom for selv å kunne styre sin arbeidsdag. Systemet vil også medføre økt press for å løpe fortere. I tillegg legges det opp til overvåking av alle i produksjonen, noe som er helt uakseptabelt.

Klubben vil kjempe mot innføring av flåtestyring med alle midler vi har til rådighet.

 

Årsmøtevedtak ligger på egen side til venstre.

%d