tariff

Fare for streik i Umoe Itet as

IKT-bransjens fagforening har sendt ut følgende pressemelding:

Mandag 24. november ble det avholdt tarifforhandlinger i Umoe iTet AS sine lokaler i Bodø.

Det ble ikke oppnådd enighet i disse forhandlingene. Forbundets krav er at samme tariffavtale som i Umoe IKT AS skal gjøres gjeldende i bedriften. Et helt legitimt og nøkternt krav. Dette blir møtt med en avtalefiendtlig holdning fra bedriftens side. 

Kravet er avvist og forbundet har sendt kravet til mekling. Meklingen er fastsatt til uke 14. Det vil si rundt 1. april.

Samtidig varslet forbundet kollektiv plassoppsigelse i Umoe iTet AS. Sympatistreik i eierbedriften Umoe IKT AS vil bli varslet i nærmeste fremtid.

Berørte klubber, IKT Bransjens Fagforening og EL & IT Forbundet krever tariffavtale for sine medlemmer i bedriften. Dette er en bedrift i Umoe Konsernet hvor EL & IT Forbundet og flere andre LO forbund har overenskomster fra før. Det er helt uakseptabelt for oss at en av bedriftene i dette konsernet skal lykkes i å avvise et krav om en ryddig tariffavtale.

Fagforeningen vil i tiden fram til meklingen avsluttes bygge støtte for og styrke bak det tariffkrav som er reist. Bedriftsledelsen skal vite at hele fagforeningen med sine 1000 medlemmer kommer til å stille opp med all den styrke våre 1000 medlemmer kan mobilisere for at våre medlemmer i Umoe iTet skal vinne gjennom med sitt krav.

For fagforeningen er det viktig at mange slår ring om klubbene og støtter dem i denne helt rettferdige kampen.

%d bloggere liker dette: