tariff

Støtte til NNN medlemmer i Tine.

EL & IT Forbundet Klubb Relacom ønsker herved å gi vår støtte til den kamp som nå føres blant NNN sine medlemmer i Tine.

 

Vi ser at dere kjemper for avtaleretten, i det minste vetoretten mot endringer, når det gjelder tjenestepensjonsordningen hos dere. Det er svært viktig at denne avtaleretten blir etablert blir for alle fagorganiserte – dere kjemper derfor en kamp for alle!

 

Vi ser at deres arbeidsgiver uttaler ”En arbeidstakerorganisasjon kan ikke gis veto over bedriftens framtidige pensjonsforpliktelser” og vil gjerne informere dere om at denne vetoretten har vi også hatt siden 2004, og vi videreførte denne ved årets hovedoppgjør! Det er derfor fullt mulig, og ikke minst helt rettferdig!

 

Stå på – lykke til!!

%d