tariff

Uravstemning Spekter-område 9. Frist 27.august kl. 12.00

EL & IT Forbundets forhandlingsutvalg for Spekter anbefalte i går enstemmig alle de framforhandlede overenskomster.LO Stats uravstemningshefter, samt EL & IT Forbundets overenskomster for Spekter-område 9, sendes i disse dager ut til uravstemning. Det er trykkeriet som har utsendingsansvar og dette gjøres etter oversikt fra forbundet.

Vedlagt i pakken følger det to sett konvolutter til hver stemmeberettigede. Den minste konvolutten skal brukes til å legge stemmeseddelen i. Den lille konvolutten skal deretter legges i den største konvolutten, som skal påføres navn, adresse og fødselsdato.

Våre lokale organisasjonsledd og tillitsvalgte som mottar avstemningsmateriellet er ansvarlig for uravstemningen. 

%d