tariff

Enighet i Relacom – meklingen er avlyst!

 

Tariffoppgjøret mellom EL & IT Forbundet og Relacom er avsluttet etter at partene på bedriften kom til enighet i dag, fredag 6.juni. Det har vært vanskelige og tunge forhandlinger i år, men vi har nå kommet til et resultat som gir i gjennomsnitt kr.18 500,-. Dette er også et resultat som ligger godt over ramma for årets oppgjør.

 

For å komme til enighet ble vi nødt til å prioritere stillinger i produksjonen i år, spesielt for dem med mer enn 8 års ansiennitet. Vi har for disse fått hevet minstelønnsnivået betraktelig, samtidig som lønnsforskjeller er utjevnet.

 

De lavest lønte i produksjonen, som samtidig utgjør over halvparten av våre medlemmer, har fått lønnstillegg mellom kr.29 600,- og 19 000,-. Ansatte med lønn under kr.301 120,- og med lavere ansiennitet enn 8 år, får kr.18 000,-. De øvrige får mellom kr.16 500 og kr.12 000. I tillegg er det avsatt en pott til individuelle tillegg, disse tilleggene skal fordeles etter forhandlinger mellom partene.

 

Les protokollen her.

 

Et svært viktig krav for EL & IT Forbundet i år, var å videreføre den ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningen med fortsatt vetorett mot endringer. Dette har vi oppnådd.

Vi hadde også svært prioriterte krav på forbedringer i lønnssystemet og vil fremheve følgende:

– Vi har fått forbedret avtalerett på all lønnsutvikling i bedriften

– Vi har hevet minstelønnssatsene i tabellen til et mer riktig nivå, et nivå som for fagarbeider er likt eller høyere enn andre det er naturlig å sammenligne seg med.

 

Spørsmål om resultatet kan rettes til forhandlingsleder Sissel Hallem, tlf 952 14 904.

 

 

I forhold til uravstemming vil vi komme tilbake med nærmere informasjon senere.

 

%d