tariffUncategorized

Rekordhøy mangel på arbeidskraft

Mangelen på arbeidskraft i Norge har aldri vært så høy som i høst. En ny bedriftsundersøkelse i regi av NAV viser at markedet mangler 132 000 personer. Hele 44 prosent av de spurte bedriftene sier de har rekrutteringsproblemer. Mangelen er størst innen eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og innen bygg og anlegg. Det er spesielt stor mangel på fagarbeidere innen industri og bygg og anlegg, samt transportmedarbeidere, sivilingeniører og ingeniører.

NAV-direktør Tor Saglie påpeker at vi har en stor arbeidskraftreserve. 80 800 personer gjennomfører yrkesrettet attføring og i tillegg kan det rekrutteres fra grupper som står, eller har stått, utenfor arbeidslivet, samt fra utlandet.

%d