pensjon-AFP

Kortere innfasing av nytt pensjonssystem

Gjennomføringen av nytt pensjonssystem vil skje over 10 år, ikke 15 slik det har vært planlagt fram til i dag. Dette betyr at alle som er født i 1953 blir det siste årskullet som får beregnet pensjon 100 prosent etter gammel ordning, mens alle som er født i 1963 er det første årskullet som får pensjon etter helt ny ordning. For alle som er født mellom 1953 og 1963 blir det litt nytt og litt gammelt.
Argumentet for å redusere innfasingen til ti år er først og fremst at vi reduserer tiden der vi har tre forskjellige ordninger. Det begrenser overgangsutfordringene men får ingen økonomiske konsekvenser, sa statsråd Bjarne Håkon Hanssen under en markering av 40 år siden innføring av folketrygden.

AFP-ordningen
Statsråden kom ikke spesielt inn på AFP-ordningen i sin innledning, men etter innlegget slo han fast at det ikke er mulig å beholde dagens ordning uendret.
AFP må tilpasses folketrygden. Det er veldig viktig å ha fleksibilitet i folketrygden, og det må være fullt mulig fritt å kombinere arbeid og pensjon i en AFP-ordning. Statens bidrag skal brukes til å sikre et fleksibelt system, sa Hanssen.
Les mer på Frifagbevegelse.

%d bloggere liker dette: